Lekovita snaga nežnog dodira

+ Zakažite termin za tretman
Edukacija
Kraniosakralna tehnika (CS2) - drugi nivo

Trajanje kursa: od četvrtka, 26. septembra, do nedelje, 29. septembra 2019. (4 dana)

Priprema pred seminar

Nakon završenog prvog nivoa edukacije, preporuka je da se odmah započne rad na pacijentima radi što boljeg napretka u samom radu i kako bi se zabeležila iskustva i promene na pacijentu, jer je to potrebno za ispit pred ovaj nivo edukacije. Takođe je potrebno napisati dijagnoze i iskustva pri radu sa najmanje 20 pacijenata, o tome šta ste osetili za vreme tretmana, šta je pacijent osetio ili njegove promene nakon tretmana.

Po završetku prvog nivoa, potrebno je prisustvovati četirima jednodnevnim vežbama (radionicama) koje se organizuju jednom mesečno. Nakon toga, biće organizovan jedan kratki ispit pre ovog nivoa koji će se sastojati iz testa i praktičnog dela, a polaganje ispita je uslov za ovaj nivo edukacije.

Polaznici ovog nivoa moraju imati završen prvi nivo Kraniosakralne tehnike 1 (CS1), kao i dobro poznavanje Protokola u 10 koraka (10- Step Protocol) koji se koriste za celokupnu terapiju.

O samom seminaru

Kraniosakralna tehnika 2 (CS2) je jedan od osnovnih kurseva o Kraniosakralnoj tehnici.

Kraniosakralnom tehnikom 2 (CS2) se proširuje naučeno gradivo sa prvog nivoa i zaokružuje se biomehanički deo obuke o kraniosakralnoj tehnici. Praktični deo se fokusira na disfunkcije kranijalne osnove, sistemu žvakanja i tvrdom nepcu, mandibularnom i temporomandibularnom zglobu, a radiće se i na proceni celog tela i na energetskoj cisti i njenom odmotavanju po regijama.

Na ovom nivou ćete raditi na:
- Disfunkcijama kranijalne osnove kao što je to procenjivao i tretirao dr Vilijam Saterland, začetnik kranijalne osteopatije.
- Ponavljanju svih koraka iz Protokola od 10 koraka.
- Negativnim šablonskim posledicama stresa na licu, što uključuje: nazalne kosti, zigomatske kosti, kosti maksile, etmoidalne kosti i palatalne kosti. Stres koji se šablonski odražava na kostima lica može izazvati mnoštvo problema vezanih za lice, grlo, intrakranijalni membranski i fiziološki sistem, kao i na celo telo.
- Arcing je tehnika procene koja se koristi za lociranje šablona primarnog stresa (lezije). Praktičari sa viših nivoa CST-a koriste ovu tehniku procene, najčešće zbog njene preciznosti i brzine.
- Regionalno oslobađanje položaja tkiva se koristi za lociranje položaja tela koji su najkorisniji pri oslobađanju šablona lezija. To je jedan elegantan i efikasan terapeutski proces.
- Olakšani segmenti čine oblasti kičmene moždine koje mogu uzrokovati onesposobljavajuće/inhibitorne probleme ili deformitete. Korišćenje procesa za lociranje ovih segmenata, a potom i njihovo tretiranje je od suštinskog značaja za CS-protokol, posebno kada se radi sa pacijentima koji imaju hronične probleme.
- Fascijalno njihanje je tehnika procene koja se koristi za precizno lociranje fascijalnih lezija. Ako se pronağe više od jedne lezije, onda se koristi proces određivanja primarne lezije.
- Diskusija o prilagođavanju kraniosakralne tehnike deci.
- Kako na efikasan način integrisati tehnike iz CS1 i CS2 u tretmane bilo koje dužine trajanja ili u kombinaciji sa nekim drugim tehnikama.
- Diskusija o somato-emocionalnom oslobađanju, temi sa sledećeg nivoa.

Tokom trajanja kursa dobićete potpuno ilustrovani, sveobuhvatni vodič za studije.

Predavač
Dr. Diego Maggio - Bsc (Hons) DO, CST-D
International Senior Teacher / Viši međunarodni predavač

Predavanja su na engleskom jeziku uz prisustvo simultanog prevodioca na srpski.

Asistent predavača
Gyalai Tünde -Tina

Mesto održavanja
Novi Sad (mesto održavanja će nakadno biti objavljeno)

Cena kursa i metoda plaćanja
615 eur (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije)

Akontacija je 150 eur (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije)

Plaćanje se vrši u gotovini ili uplatom na račun.

Ceo iznos kursa mora da se isplati do 12.9.2019

Uslovi o otkazivanju
Ukoliko polaznik otkaže svoje prisustvo na edukaciji nakon uplate kursa, organizator zadržava akontaciju i 50% uplaćenog iznosa u slučaju otkazivanja do 22.08.2019, a 70% uplaćenog iznosa u slučaju otkazivanja do 12.09.2019.

--------------------

Prijavite se na seminar

Ukoliko želite da se prijavite za edukaciju, molimo Vas, pišite nam na našu email adresu: info@upledger.rs sa naznakom PRIJAVA ZA EDUKACIJU.
Hvala.