Lekovita snaga nežnog dodira

+ Zakažite termin za tretman
Kraniosakralna tehnika
Kako kraniosakralna tehnika deluje?

Kraniosakralna tehnika (CST) je nežna, manuelna metoda kojom se tretiraju membrane i cerebralna kičmena tečnost koja okružuje i štiti nas mozak i kičmenu moždinu.

Ovaj tretman pomaže da se naš nervni sistem na prirodan način samokoriguje oslobađanjem čvrstih struktura, što dovodi do smanjenja bola i stresa, jačanja imunološkog sistema, poboljšanog protoka informacija kroz nervne kanale i poboljšanja opšteg zdravlja.

Svakodnevno Vaše telo trpi stres i napore, a Vaše strukture u organizmu rade kako bi ih kompenzovali. Nažalost, ove promene često prouzrokuju da telesna tkiva zatežu i izobličuju kraniosakralni sistem, koji onda može izazvati napetost u predelu oko mozga i kičmene moždine. Kao rezultat stvaraju se prepreke zdravom funkcionisanju centralnog nervnog sistema (CNS) i potencijalno svih ostalih sistema koji su u interakciji sa njim.

Na sreću, takve prepreke i ograničenja se mogu otkriti i korigovati upotrebom jednostavnih metoda dodira. Koristeći oko 5 grama pritiska – otprilike težinu jednog novčića – terapeut CST-a koristi svoje šake, nežno opipavajući delove tela, kako bi procenio stanje kraniosakralnog sistema, odnosno kako bi testirao lakoću kretanja i ritam pulsiranja cerebrospinalne tečnosti oko mozga i kičmene moždine. Zatim koristi tzv. soft-touch tehnike (tehnike nežnog dodira), oslobađajući bilo kakva ograničenja u tkivima koja utiču na kraniosakralni sistem.

Normalizovanjem okruženja oko mozga i kičmene moždine i poboljšanjem sposobnosti tela da se samokoriguje, kraniosakralni tretman je u mogućnosti da otkloni širok spektar disfunkcija, od hroničnih bolova i sportskih povreda do moždanog udara i neuroloških oštećenja.

Ko može imati koristi od kraniosakralne tehnike?

Budući da je kraniosakralna tehnika toliko efikasna kao preventivna zdravstvena mera, skoro svako može imati koristi od tretmana. Zbog tešnje veze sa dodirom, CST se pokazao naročito efikasnim prilikom zbunjujućih slučajeva koji nisu dobro reagovali na druge vrste tretmana. Naročito je korisna za one sa povredama glave, vrata ili leđa nastalim usled različitih nesreća.

Izuzetno lagana metoda dodira čini kraniosakralnu tehniku bezbednim pristupom za decu i bebe koji su doživeli rani stres, uključujući i traumu od rođenja. Oslobađanjem ograničenja oko centralnog nervnog sistema u ranom dobu može doprineti sprečavanju budućih poteškoća kao što su problemi sa učenjem ili hiperaktivnost.

Šta mogu da očekujem od tretmana?

Kraniosakralna tehnika se odvija u mirnom i intimnom okruženju. Ostaje se u potpunosti obučen, dok se opuštate na udobnom, podmetnutom stolu.

Vaš terapeut počinje nežno da dodiruje različite delove tela i da prati ritam tečnosti koja teče oko vašeg centralnog nervnog sistema.

Pažljivo osluškujući šakama, terapeut pronalazi područja slabog protoka tečnosti ili kretanja tkiva, i prati te oblasti slabog funkcionisanja kroz telo do izvora disfunkcije.

Zatim se primenjuju delikatne ručne tehnike za oslobađanje tih problematičnih područja i poboljšanje oblika i funkcija Vašeg centralnog nervnog sistema.

Tretman kraniosakralne tehnike može trajati do sat vremena ili više. Može se koristiti kao jedina ili u kombinaciji sa drugim tretmanima radi postizanja boljeg efekta.

Svaki tretman je veoma individualizovano iskustvo. Tretmani su uglavnom duboko opuštajući, stvaraju osećaj topline ili nežnog pulsiranja u područjima na kojima terapeut radi.

Oslobodite se tegoba nežnim dodirom

Kraniosakralna tehnika poboljšava sposobnost vašeg tela da se bolje brine o vama. Pomaže u oslobađanju od čitavog spektra bolova, bolesti i disfunkcija organizma uključujući:

- migrene i glavobolje
- hronični bol u zglobovima, vratu i leđima
- astmu, hronični bronhitis, hronične upale sinusa
- zujanje u ušima i druge probleme srednjeg uha
- groznice, infekcije, termoregulaciju
- dijabetes
- kardiovaskularne bolesti, probleme visokog krvnog pritiska, perifernu cirkulaciju
- hormonski disbalans
- poremećaje vezane za stres, napetost i depresiju
- poremećaje motornih koordinacija
- poremećaje kod odojčadi i dece
- povrede mozga i kičmene moždine
- anksioznost, hronični umor, iscrpljenost, nesanicu
- fibromialgiju (bolove u mišićima)
- temporomandibularni sindrom (grč vilice)
- skoliozu, kifozu
- poremećaje centralnog nervnog sistema
- poremećaje imunološkog sistema
- teškoće pri učenju
- ADD / ADHD, autizam
- posttraumatski stresni poremećaj
- ortopedske probleme, tegobe sa mišićima i zglobovima
- mnoga druga stanja.