Edukacija u Novom Sadu CS1 23-26.02.2023.

Edukacija u Novom Sadu održaće se 23-26. februara 2023. godine!

Ceo iznos edukacije u Novom Sadu potrebno je isplatiti do 01.02.2023. godine.

Uslovi o otkazivanju

Ukoliko polaznik otkaže svoje prisustvo na edukaciji u Novom Sadu nakon uplate, organizator zadržava akontaciju i 50% uplaćenog iznosa u slučaju otkazivanja do 10.02.2023. godine, a 70% uplaćenog iznosa u slučaju otkazivanja do 20.02.2023.