Apledžer Internacionalni Institut (Upledger International Institute -UII) je svetski priznati program za pružanje sveobuhvatnih edukativnih programa i naprednih mogućnosti lečenja.

Preko 125.000 terapeuta uspešno je prošlo kroz obuku u Upledger Instituta i nastavilo sa odličnim radom, a sa novim programima i novim prilikama koje tek treba da stignu, desetine hiljada novih terapeuta i milioni pacijenata će tek iskoristiti dobrobiti ove tehnike.

Upledger klinika pruža intenzivnu terapiju za ekstremne bolesti koje uključuju disfunkciju mozga i kičmene moždine kao što su: traumatska povreda, vrtoglavica, hronični bol, autizam i još mnogo toga.

» Više o institutu

Saznajte više o institutu.

Lekovita snaga nežnog dodira

125.000 terapeuta prošlo obuku

Sa novim programima i novim prilikama koje tek treba da stignu, desetine hiljada novih terapeuta i milioni pacijenata će tek iskoristiti dobrobiti ove tehnike.

Gyalai Tünde, CST-D

Tina je internacionalni terapeut, koordinator i edukator CS1 Upledger instituta za područje Srbije i Hrvatske.

Tehnikama masaže bavi se 18 godina. Za to vreme je konstantno radila na unapređenju svog znanja i prakse.

2002. godine završila je obuku za terapeutsku masažu na Radničkom univerzitetu u Novom Sadu. Od tada je prošla obuke Tui-na masaže i refleksologije u Lovranu, Hrvatska (2011), a zatim i fascio-terapiju asocijacije „Dodirom do zdravlja“ u Beogradu (2014/2015).

2016. godine veoma se zainteresovala za kraniosakralnu terapiju, a nakon što je na sopstvenom primeru osetila pozitivna dejstva terapije, učvrstila je nameru da blagodeti terapije učini dostupnima i u Srbiji. S obzirom na to da se već 16 godina unapređuje u tehnikama masaže, brzo je prepoznala terapeutski potencijal kraniosakralne tehnike (CST) i odlučila da se temeljno posveti datoj oblasti.

Na Apledžerovom institutu (Upledger Institute ) u Budimpešti je završila prvi i drugi nivo Kraniosakralne tehnike (CS1, CS2). Naredna dva nivoa, III i IV, završila je na institutima u Lisabonu – Somato Emotional Release (SER1, SER2). 2018. godine završila je i Kraniosakral u pedijatriji (CSP1), što podrazumeva rad sa decom i odojčadi.

Uvidevši prednosti ove terapije, stupila je u kontakt sa centralom u Americi što je rezultiralo posetom Apledžerovom institutu (Upledger Institute) u Palm Biču na Floridi, gde je volontirala u tri navrata u trajanju od po 4 nedelje. Na ovom mestu imala je priliku da dobije potpuni uvid o izvorištu ove tehnike i ostvari saradnju sa navedenom institucijom. Kao rezultat sjajne saradnje, otvoren je licencirani centar u Srbiji čiji je Tina osnivač i edukator. Postupak dobijanja licence zakonski je sproveden u martu 2018. godine.

U septembru 2018. godine završila je seminar Senzorne integracije kraniosakrala (SICS) kao i napredni prvi nivo (advance- ADV1).

Tina veruje da je ključ napretka i kvalitetnog življenja u stalnom učenju i razvijanju sopstvenih veština, zbog čega je trenutno na visokom strukovnim studijama, gde pohađa smer za višeg terapeuta.

"U mom radnom iskustvu imala sam na hiljade zadovoljnih klijenata sa kojima sam ostvarila dugotrajnu saradnju i profesionalno poverenje, što mi je i bio podsticaj da se dalje usavršavam, ne bih li im pružila što je moguće bolji terapeutski tretman. Radila sam sa decom sa posebnim potrebama, trudnicama, sa osobama sa reumatidnim artritisom, sa alergijama, sa anksioznošću i depresijom, sa kožnim oboljenjima, sa osteopatskim poremećajima, sa hroničnim migrenama, sa tinitosom, sa hormonskim poremećajima, zatim sa astmatičarima, te sa osobama u postoperativnoj fazi od kancera. Dakle, tokom svoje terapeutske prakse susrela sam se sa brojnim izazovima posla i zato sam itekako bila u mogućnosti da prepoznam potencijal i značaj kraniosakralne terapije (CST)."

 

Dr. Diego Maggio

EDUCATIONAL BACKGROUND:

1966 Vocation School Certificate , Italy.
1983 Secondary School Certificate, Universities of Manchester Liverpool Leeds Sheffield and Birmingham Department of education and Science, Liverpool.
1988 Sports Massage Therapy Certificate from the British Cycling Federation.
1992 D.O. at the Northern County School of Osteopathy, England
1994-1995 CranioSacral Therapy curriculum successfully completed:
CranioSacral Therapy I and II (CST 1 and 2), Edimburgh (Scotland)
SomatoEmotional Release III (SER 1) taught by Dr.John Upledger, Palm Beach (Florida)
SomatoEmotional Release IV (SER 2), Toronto (Canada)
Advanced I (ADV) taught by Dr. John Upledger, Singer island Palm beach (Florida)
1997-2000 Certified instructor for all levels(levels:CST 1- CST 2- SER 1 – SER 2- ADV 1)
2000 Registered with the General Osteopathic Council of Great Britain (Reg. No.3/3428/F)
2000-2002 Certified examiner for the CST certification program
Certified instructor of dolphin-assisted CST (Ap Bioaquatic)
2007 University Degree in Osteopathy obtained at Westminster University (London)
2007 Certified instructor in CranioSacral Therapy (Level TBS 1)
2010 Certified instructor in Craniosacral Therapy (Level ADV 2 )

PROFESSIONAL BACKGROUND:

Teacher of Martial Arts
Sport massage therapist for the British Cycling Federation
Sport massage therapist for the French Professional Cycling Team “Z” assigned to the World champion Greg Lemond
Osteopath of the Professional Cycling Team “Raliegh G.B.”
Osteopath providing ambulatory care at his office , Liverpool
Assistant to Dr. Upledger, Dublin (Ireland)
Assistant to Dr. Upledger, Palm Beach Gardens (Florida)
Yearly facilitator, staff of Chief Therapists of the Upledger Institute, Palm Beach Gardens (Florida),
HealthPlex Clinic for Intensive Therapy
International teacher and lecturer at various medical facilities
2001 Adjunct professor, University of Palermo, Residency in Orthopaedics and Traumatology Chair of Physical Medicine and Rehabilitation, Chair of Orthognathodontics and Orthodontics.
2004 Adjunt professor, “Magna Graecia” University of Catanzaro, teacher of CranioSacral Therapy Within the framework of the “Level I” Master in Clinical Posturology
2005 Adjunct professor, Institute of Ostheopatic Medicine , Saint-Petersburg Medical Academy of Postgraduate Education (Russia)
2006 Adjunct professor, teacher of Craniosacral therapy, C.R.N.sas Napoli
2008 Teacher of Post Graduate courses of I.S.O (Istituto superior di Osteopatia) Milano
2008 Teacher of Post Graduate courses of C.E.R.D.O (Centre pour l’Etude , la Recherche et la Diffusion Osteopathiques)- Roma
2011 Legal Representative of Upledeger Italia Institute
2012 Master teaching –University of Our Lady of Good Counsel –Tirana (Albania) 2013 Master teaching – Department of the Hospital- Pulmonology – Trieste
2013 Chairman and Director of Upledger Italia Association- Craniosacral Academy Trieste (Italy).

PROFESSIONAL ASSOCIATIONS:

1989 Member of the British Federation of Sport Therapist
1996 Partner of National Back Pain association
1996 Founder of Upledger Italy Association
2006 Chairman and director of Associazione Cranio Sacrale FVG
2007 Member of Regional Committee of professions not belonging to Orders or Colleges