Somato-emocionalno oslobađanje (SER1) - prvi nivo

GDE I KADA SE ODRŽAVA SLEDEĆA SER1 EDUKACIJA?

NOVI TERMINI USKORO

Somato-emocionalno oslobađanje je terapeutski proces koji pomaže da se um oslobodi preostalih efekata trauma iz prošlosti koji su povezani sa negativnim emocionalnim iskustvima. Koristi se kao dopuna u praksi kraniosakralne terapije, a u cilju unapređenja njene efikasnosti.

Na ovom nivou obuke naučićete specifične tehnike za energetsku cistu i somato- emocionalno oslobađanje. Ovakva oslobađanja mnogim pacijentima omogućuju da se oslobode najdubljih uzroka bola i bolesti. Dostizanjem poboljšanih veština slušanja i razumevanja postići ćete i bolje razumevanje verbalnih i neverbalnih signala. Na taj način lakše ćete podstakneti klijente da zajedno sa vama rade na poboljšanju sopstvenog zdravlja.

Učićete o fiziološkom mehanizmu bolesti i učestvovaćete u praktičnom treningu kako biste potpomogli proces somato-emocionalnog oslobađanja. Do kraja seminara bi trebalo da savladate tehniku kako uklonite zaostale efekte trauma iz prošlosti i negativnih emocionalnih iskustava iz tela i uma svojih pacijenata/ klijenata.

KAKO DA SE PRIPREMITE ZA SER1 EDUKACIJU?

Za učešće u ovom nivou obuke potrebno je da imate završenu edukaciju Kraniosakralne tehnike 1 (CS1) i Kraniosakralne tehnike 2 (CS2), kao i dobro poznavanje Protokola u 10 koraka (10- Step Protocol) koji se koristi za celokupnu terapiju.

Nakon završenog drugog nivoa edukacije (CS2) preporuka je da odmah započnete rad sa klijentima. Ovo je važno zbog vašeg napretka, ali i zato što je potrebno da beležite iskustva i promene na pacijentu, kako biste mogli da polažete naredni ispit. Takođe, potrebno je da beležite iskustva i dijagnoze pri radu sa najmanje 20 pacijenata na kojima ste primenili CS2 – o tome šta ste vi osetili za vreme tretmana, šta je klijent osetio, kao i njegove promene nakon tretmana.

Po završetku drugog nivoa, neophodno je da prisustvujete na četiri jednodnevne radionice, koje se održavaju jednom mesečno. Nakon toga polažete kratki ispit. Ispit se sastoji iz testa i praktičnog dela, a polaganje ovog ispita je uslov za učešće u SER1.

KOJE OBLASTI OBRAĐUJEMO NA SER1 EDUKACIJI?

– Procena i mobilizacija, tzv. Avenije ekspresije. To podrazumeva rad na više od 10 različitih telesnih komponenti, uključujući torakalni otvor, tvrdo nepce i tkiva podjezične kosti i jezika
– Pronalaženje i oslobađanje energetskih cisti
– Oslobađanje potisnutih emocija koje moguće inhibiraju potpuna strukturna oslobađanja
– Sofisticirane veštine slušanja i razumevanja
– Unapređenje veštine palpacije i procene celog tela
– Uvod i istorijski pregled razvoja energetske ciste i koncepte somato-emocionalnog oslobađanja
– Tehnike oslobađanja govornog aparata, u cilju izražavanja i oslobađanja potisnutih emocija
– Uvod u ideju i upotrebu terapijskih mentalnih slika
– Principi i praksa dijaloga
– Integrisanje tehnika mentalnih slika i dijaloga u procesu somato-emocionalnog oslobađanja
– Uvod u integraciju i poravnanje vektora/ose
– Nastavak fokusiranja na kraniosakralni ritam kao detektora važnosti

Tokom trajanja edukacije dobićete potpuno ilustrovani, sveobuhvatni vodič za studije.

Radi lakšeg savladavanja gradiva, prilikom prijave na seminaru dobićete listu terminologije koja se koristi u anatomiji.

KO SU PREDAVAČI?

Predavač
Dr. Diego Maggio – Bsc (Hons) DO, CST-D
International Senior Teacher

*Predavanje se odvija na engleskom jeziku, uz prisustvo prevodioca na srpski.(Srbija)

*Predavanje se odvija na engleskom jeziku, uz prisustvo prevodioca na hrvatski.(Hrvatska)

Asistent predavača
Gyalai Tünde –Tina

Mesto održavanja

Srbija, Novi Sad (mesto održavanja će nakadno biti objavljeno)

Hrvatska, Zagreb (mesto održavanja će nakadno biti objavljeno)

KOLIKO KOŠTA EDUKACIJA?

Cena edukacije koja se održava u Novom Sadu iznosi 730 eur (plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije)

Akontacija iznosi 150 evra (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije)

Cena edukacije koja se održava u Zagrebu iznosi 760 evra.

KAKO DA SE PRIJAVITE ZA UČEŠĆE NA SER1 EDUKACIJI?

Ukoliko želite da se prijavite na seminar, pišite nam na [email protected]
sa naznakom PRIJAVA ZA SER1 EDUKACIJU.

Hvala.