Dr. John Upledger

Dr. Upledger je razvio kraniosakralnu terapiju, a zatim je osnovao Upledger Institut.

Godine 1970, tokom jedne operacije vrata, u kojoj je osteopatski lekar John E. Upledger bio asistent, prvi put je posmatrao ritmičko kretanje onoga što će uskoro biti identifikovano kao kraniosakralni sistem. Međutim, nijedan njegov kolega, niti ijedan od medicinskih tekstova u to vreme nisu mogli objasniti ovo otkriće.

Radoznalost je navela dr Upledgera da počne da traži odgovor. Počeo je sa istraživanjem dr Vilijama Saterlanda, oca kranijalne osteopatije. U periodu od 20 godina, počevši ranih 1900-ih, Saterland je istraživao koncept da su kosti lobanje struktuirane tako da omogućavaju pokretanje. Decenijama nakon toga, ova teorija je ostala u sukobu s uverenjima naučnih i medicinskih zajednica. Doktor Upledger je, međutim, verovao da, ako je Saterlandova teorija kranijalnog pokreta zapravo tačna, to bi pomoglo da se objasni, i učini izvodljivim, postojanje ritma na koji je naišao tokom operacije.

Ovo je bio ključni trenutak kada je doktor Upledger odlučio i da naučno potvrdi postojanje pokreta kranijalne kosti. Od 1975. do 1983. radio je kao klinički istraživač i profesor biomehanike na Državnom univerzitetu Mičigen, gde je nadzirao tim anatoma, fiziologa, biofizičara i bioinženjera u istraživanju i testiranju. Rezultati ne samo da su potvrdili Saterlendovu teoriju, već su doveli do razjašnjavanja mehanizama koji stoje iza kretanja kraniosakralnog sistema. Nastavak rada dr. Upledger na ovom polju je rezultirao njegovim razvijanjem kraniosakralne tehnike.

Autor je mnogih knjiga:
• CranioSacral Therapy
• CranioSacral Therapy II: Beyond the Dura
• SomatoEmotional Release and Beyond
• A Brain is Born: Exploring the Birth and Development of the Central Nervous System
• Cell Talk
• Pored svojih knjiga napisao je i studijske priručnike za nastavu,kao i mnoge druge publikacije.

TIME Magazin ga je proglasio za jednog od američkih „inovatora novog talasa“ zbog njegove dokazane kliničke primene kraniosakralne tehnike.

Dr. Upledger je preminuo 26. oktobra 2012. u svom domu u Palm Beach Gardensu na Floridi.

Sve sto želite dodatno da saznate o Dr. Upledgeru i njegovom institutu, možete pronaći na stranici www.upledger.com