Kraniosakralna terapija koja se primenjuje kod odojčadi i dece naročito je korisna i efikasna jer nema neželjenih efekata i uglavnom je relaksirajuća za odojčad.

Kako funkcioniše kraniosakralna terapija kod odojčadi i dece?

Nežno držeći ruke na različitim delovima tela, obučeni terapeut može otkriti poremećaje u kraniosakralnim pokretima uzrokovane ograničenjima u duri (membrane koje okružuju mozak i kičmenu moždinu) ili fasciju (tkivo koje okružuje meko tkivo i organe). Primer su grčevi, koji su uglavnom uzrokovani ograničenjem potiljačne kranijalne osnove (glava na vratnom zglobu), što može dovesti do iritacije vagalnog nerva (nervus vagus) koji utiče na gastrointestinalni sistem.

Nežnim pokretima, telo se oslobađa nagomilanih ograničenja i traume.

Drugi problemi kod beba koji se uspešno tretiraju kraniosakralnom terapijom su problemi sisanja, teškoće pri disanju, nemir i razdražljivost, kao i traume doživljene pri porođaju.

Dečiji problemi kao što su poteškoće u učenju, abnormalni strah, autizam, disleksija, buđenje tokom noći, noćne more, cerebralna paraliza, ADD i ADHD (zbog kraniosakralne disfunkcije) takođe se uspešno tretiraju kraniosakralnom terapijom.